Pro seniory

nabízíme kurzy počítačové gramotnosti

Internet je celosvětová síť otevřená všem lidem bez rozdílu – tedy i těm dříve narozeným, kteří nevyrůstali u počítače ani jej pak nepoužívali v práci. Jsme si jistí, že pod dobrým vedením si uživatelské základy může osvojit každý.

Přijímáme přihlášky do nového kurzu základů práce s počítačem pro seniory, který začne od září 2020. Nabízíme osobní přístup: jen 1 lektorka na 4 studenty! Učebna se nachází v centru Berouna, výuka probíhá na vlastních či našich notebookách – záleží na Vás.
V případě zájmu o informace pište na socius@email.cz.

Kurz počítačovch dovedností pro seniory
Kurz pro seniory – počítačová gramotnost