Pro seniory

nabízíme kurzy počítačové gramotnosti

Ve spolupráci s ČCE jsme v září 2020 otevřeli Kurz základů práce s počítačem pro seniory. Učebna se nachází v centru Berouna. Nový kurz plánujeme otevřít na jaře 2021.
V případě zájmu o informace pište na socius@email.cz nebo volejte na 776773442.

Internet je celosvětová síť otevřená všem lidem bez rozdílu – tedy i těm dříve narozeným, kteří nevyrůstali u počítače ani jej pak nepoužívali v práci. Jsme si jistí, že pod dobrým vedením si uživatelské základy může osvojit každý.

Kurz počítačovch dovedností pro seniory
Kurz pro seniory – počítačová gramotnost