Potřebujete pomoc?

Náš tým funguje na Berounsku a Hořovicku jako podpora všech, kteří doma pečují o svého blízkého. Díky projektu ESF zaměřenému na podporu neformálních pečujících za účelem zkvalitnění jejich života poskytujeme množství služeb zcela bezplatně.
V našem Kontaktním centru poskytuje ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ zdarma.
Máme také registrovanou TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBU, kdy náš mobilní tým dochází ke klientům do domácností a na čas přebírá péči o vaše blízké – těžce nemocné, i umírající. Službu nabízíme v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin. V souladu se zákonem 108/2006 Sb. se řídíme maximálními cenami, které jsou stanovené částkou 130 Kč na hodinu. Smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby můžete vidět zde.
Působení v domácím prostředí klientů se neobejde bez aktivního využívání KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, které jsme také schopni zajistit.

Obraťte se na naše sociální pracovnice na tel. 704 810 525 anebo 603 248 529 – domluvíme si schůzku. Na viděnou!