Chápeme jak se cítíte

Máme vlastní zkušenosti s péčí o rodiče a prarodiče od roku 2002. V sociálních službách pracujeme od roku 2011. Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života primárních pečovatelů. Nabízíme služby osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí. Máme tým zkušených sociálních pracovnic, zdravotní sestru, psycholožku a garant lékaře.

Praktickou pomocí přispívá Socius k prevenci přetížení pečovatele a udržení domácí neformální péče. Díky podpoře ESF ČR může Socius své služby poskytovat zdarma.
Výroční zprávu naší organizace za rok 2019 si můžete zde.