Chápeme jak se cítíte

Máme vlastní zkušenosti s péčí o rodiče a prarodiče, v sociálních službách pracujeme od roku 2011. Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života primárních rodinných pečovatelů. Nabízíme služby osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí.

Praktickou pomocí přispívá Socius k prevenci přetížení pečujícího a udržení domácí neformální péče. Od jara 2019 nabízíme terénní odlehčovací službu, od 1. 1. 2022 jsme Středočeským krajem pověřeni k jejímu poskytování jako služby obecného hospodářského zájmu. Nabídku služeb jsme v roce 2021 rozšířili o půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Vydali jsme vlastní příručky, které vytištěné zdarma poskytujeme. Stáhnout si je můžete zde:
– leták Socius JAK PEČOVAT O SEBE, ABYSTE MOHLI PEČOVAT O DRUHÉ
– leták Socius JAK BÝT EMOCIONÁLNÍ OPOROU PEČOVANÉ OSOBĚ
– leták Socius OBTĚŽUJÍCI SYMPTOMY V PÉČI O BLÍZKOU OSOBU

Leták s informacemi o terénní odlehčovací službě Socius je ke stažení zde.

Výroční zprávy naší organizace si můžete stáhnout zde: za rok 2019, 2020, 2021, 2022.