Chápeme jak se cítíte

Máme vlastní zkušenosti s péčí o rodiče a prarodiče od roku 2002. V sociálních službách pracujeme od roku 2011. Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života primárních pečovatelů. Nabízíme služby osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí. Máme tým zkušených sociálních pracovnic, zdravotní sestru, psycholožku a garant lékaře.

Praktickou pomocí přispívá Socius k prevenci přetížení pečovatele a udržení domácí neformální péče. Díky podpoře ESF ČR může Socius většinu svých služeb poskytovat bezplatně. Nadto poskytujeme odlehčovací službu.

Vydali jsme vlastní příručky, které vytištěné zdarma poskytujeme. Stáhnout si je můžete zde:
– leták Socius JAK PEČOVAT O SEBE, ABYSTE MOHLI PEČOVAT O DRUHÉ
– leták Socius JAK BÝT EMOCIONÁLNÍ OPOROU PEČOVANÉ OSOBĚ
– leták Socius OBTĚŽUJÍCI SYMPTOMY V PÉČI O BLÍZKOU OSOBU

Výroční zprávu naší organizace za rok 2019 si můžete stáhnout zde.