Naším aktuálním projektem je

Projekt: Pořízení automobilů pro odlehčovací službu Socius, z.ú.

Reg.č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017378

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU.

Projekt byl podpořen ve 101. výzvě IROP – REACT EU – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ. Smyslem projektu je prostřednictvím pořízení nových ekologických vozidel umožnit poskytování naší Odlehčovací služby v domácnostech klientů. Pořízeny budou 2 automobily s plug-in hybridním motorem.